Facebook Twitter
Saisset, Albert (Perpinyà, 1842-1894). Un Tal. Escriptor i gramàtic, banquer i propietari rural. Autor d’una traducció incompleta de la Bíblia, avui perduda, en dialecte rossellonès, que havia d’esdevenir element essencial de la trilogia amb què volia dotar la llengua: una Grammaire catalane (1894), un diccionari que ha restat manuscrit i una traducció de la Bíblia. La seva obra Un punyat de catalanades (1887), molt reeditada, aplega cent vint-i-tres composicions diverses: poesies, cançons, comèdies i faules. Vint d’aquestes faules són adaptades de La Fontaine (probablement, l’autor més traduït a la Catalunya del Nord) i una és de Florian (foren aplegades en un volum el 1999). Les adaptacions de Saisset solen allunyar-se en força punts de l’original que les inspira. Saisset trencà filològicament amb la tradició anterior dels traductors i escriptors nord-catalans en escriure en dialecte rossellonès i en ortografia afrancesada. Aquest fet, anomenat “untalianisme”, no va traspassar les portes del segle xx. [Josep Gallart i Bau]
Une poignée de fables d'Oun Tal, inspirées à Albert Saisset par la Fontaine. Un face à frace franco-catalan. Ed. d’Henri Gumbau. Perpinyà: 1999.
GALLART i BAU, Josep. “Llengües en contacte a Perpinyà a finals del segle xix. El vocabulari de les Catalanades d’Un Tal”. Bellaterra: UAB, 1994. Tesi doctoral.
Amb el suport de: