Facebook Twitter
Saiol, Ferrer (Barcelona, s. xiv). Funcionari de la Cancelleria reial, va ocupar els càrrecs d’escrivà de ració (1357-1359) i de protonotari de la reina Elionor (des del 1365). El 1364 s’havia casat amb Agnès, mare de Bernat Metge­, circumstància que va afavorir la carrera professional d’aquest darrer. És autor d’una traducció al català del tractat De re rustica o Opus agriculturae de Pal·ladi, executada entre 1380 i 1385. En el pròleg, el traductor justifica la seva versió al·ludint als defectes d’arromançaments anteriors de l’obra, que no han sabut resoldre adequadament la “brevetat” i la “subtilitat” del llatí. Com Arnau d’Alfarràs­, i en part com Arnau Estanyol­, Saiol condemna la transliteració dels tecnicismes llatins i opta per la “declaració” (la traducció explicativa), que va dur a terme servint-se de tractats gramaticals i mèdics. [Josep Pujol]
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement. Barcelona / Palma: UB /UIB, 2001, p. 59-60 i 290-291.
GINER SÀNCHEZ, Anna J. . "Notes sobre la traducció catalana del Tractat d'Agricultura de Pal·ladi feta per Ferrer Sayol". A Segon Congrés Internacional de la llengua catalana. VIII Àrea. VII: Història de la llengua. València: IIFV, 1989, p. 513-518.
HAUF, Albert G.. "Dues versions iberoromàniques de l'Opus agriculturae de Pal·ladi. Petita mostra lexicogràfica". A: G. Holtus (et al.) (eds.). La corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lània d'homenatge per a Germà Colon. Tubinga: Günter Narr Verlag, 1989, p. 383-394.
MARTÍNEZ, Tomàs. “Un traductor medieval en el seu context: els defalliments lèxics i de Ferrer Saiol”. Llengua & Literatura, 19 (2008), p. 7-26.
TRAMOYERES, Lluís. "El tratado de Agricultura de Paladio. Una traducción catalana del siglo xiv". Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 25 (1911), p. 459-465.
Amb el suport de: