Facebook Twitter
Bartrina, Lluís (?-?). Editor i traductor. No es coneixen dades de la seva vida, a part de la dedicació a la col·lecció i edició de postals i a la publicació de la revista La España Cartófila (del començament del segle xx), especialitzada en les novetats en matèria de postals. Se suposa que formà part del grup de joves que s’incorporà a La Renaixença cap al final del xix. Dins l’empresa, ocupà el lloc de traductor del francès (1900-1903) que havia ocupat Casimir Brugués fins al 1897 i abans de la seva reaparició el 1903. Traduí la narrativa francesa del moment, com Paul Bourget o Pierre Loti, les narracions exòtiques de R. de Pont-Jest i H. C. Moreau i, del francès com a llengua interposada, l’obra de la polonesa Eliza Orzeszkowa, de l’holandès Louis Couperus i del suec August Strindberg –la primera traducció d’Strindberg a l’Estat espanyol. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
ORZESZKOWA, Elisa. Idili interromput. Barcelona: 1900. (NCE, IX, p. 275-321)
MOREAU, Henri C.. Casament d'amor. Barcelona: 1900. (NCE, IX, p. 323-355)
BOURGET, Paul. Lo David. Barcelona: 1900. (NCE, X, p. 449-464)
DE PONT-JEST, Louis René. Lo riu de las perlas (L'aranya roja). Barcelona: 1900. (NCE, IX, p. 607-719)
MOREAU, Henri C.. Tchao-kiun. Barcelona: 1900. (NCE, IX, p. 721-755)
BOURGET, Paul. Saida. Barcelona: 1900. (NCE, IX, p. 757-765)
BOURGET, Paul. Lo venciment. Barcelona: 1900. (NCE, X, p. 783-816)
COUPERUS, Louis. Magestat. Barcelona: 1901. (NCE, X, p. 1-150)
COUPERUS, Louis. Pau universal. Barcelona: 1901. (NCE, X, p. 485-590)
DURAND-GREVILLE, Alice de. Chenerol. Barcelona: 1901. (NCE, X, p. 591-686)
STRINDBERG, August. La gent d’Hemsöe. Barcelona: 1901. (NCE, X, p. 687-754)
SERAO, Matilde. Monja. Barcelona: 1901. (NCE, X, p. 755-782)
DURAND-GREVILLE, Alice de. Sofia. Barcelona: 1902. (NCE, XI, p. 1-118)
BOURGET, Paul. Un sant. Barcelona: 1902. (NCE, XI, p. 141-171)
DURAN TORT, Carola. “La Renaixensa”, primera empresa editorial catalana. Barcelona: PAM, 2001,p. 185-191.
Amb el suport de: