Facebook Twitter
Sabruguera, Romeu (Mallorca?, 1261? – Barcelona, 1313). Teòleg i frare dominicà. Va estudiar teologia a Barcelona, París i Tolosa de Llenguadoc, va regir a París l’estudi general de Sant Jaume (1306), va ser provincial d’Aragó del seu orde (1312) i va mediar entre Jaume II i Felip IV de França en la qüestió dels templers (1313). Se’n conserven dues epístoles llatines a Jaume II. Com a traductor,entre 1285 i 1295va traslladar del llatí, en prosa, el llibre bíblic dels Salms.La traducció arriba fins al salm 113 i es copia al final de l'anomenada Bíblia rimada e en romans de la Biblioteca Colombina de Sevilla. [Josep Pujol]
BOHIGAS, Pere. “La Bíblia a Catalunya”. A: II Congrés Litúrgic de Montserrat. Montserrat: Monestir de Montserrat, 1967, vol. II, p. 125-140.
MIRET I SANS, J.. “Notes biogràfiques d’en Pere Salvatge y Fr. Romeu Sabruguera, ab mostres de la Biblia catalana rimada de la XIIIacenturia”. A: Congrés d’història de la Corona d’Aragó dedicat al rey En Jaume I y a la seua època. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1908, vol. I, p. 147-171.
PUIG I TÀRRECH, Armand. “Les traduccions catalanes medievals de la Bíblia”. A: El text: lectures i història. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya / PAM, 2001, p. 107-231.
ROBLES, L. . “Escritores dominicos de la corona de Aragón (siglos xiii-xiv)”. A Repertori de historia de las ciencias eclesiásticas en España. Salamanca: Instituto de Historia de la Teología, 1971, vol. III, p. 79-82.
Amb el suport de: