Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ruiz i Rodríguez, Diego
Ruiz i Rodríguez, Diego (Màlaga, 1881 – Tolosa de Llenguadoc, 1959). Intel·lectual, escriptor, filòsof i periodista. Es llicencià en medicina a Barcelona i, després d’es­pe­­cia­lit­zar-se en psiquiatria a l’estranger, fou nomenat director del manicomi de Salt. Coneixedor de diverses llen­gües i amb una formació multidisciplinària, escriví en català, castellà, alemany i italià so­bre filosofia, sociopolítica i medicina, i es distingí com a con­tista. Participà acti­va­ment en la vida intel·lectual i social catalana: impulsà associacions, freqüentà tertúlies, donà conferències i col·la­bo­rà habitualment en diaris i revistes. Fou un personatge controvertit i extra­vagant l’obra del qual ha estat força oblidada. A més de posar en castellà Del asesinato considerado como una de las bellas artes, de Thomas De Quincey (1907), en català només traduí Macbeth de William Shakespeare, una traducció del 1908 que, segons Ramon Esquerra­ (Shakespeare a Catalunya, 1937), no es dis­tingeix per la fidelitat. Un any abans que sortís a llum, el 1907, Ruiz ja havia fet palès el seu in­terès per aques­ta tragèdia escrivint un conte que s’hi inspirava: «El boig Macbeth sacerdot». [Judit Fontcuberta]
SHAKESPEARE, W.. Macbeth. Barcelona: E. Domènech, 1908.
FÀBREGAS, Xavier. “Notes introductòries a les traduccions catalanes de Shakespeare”. A: Miscel·lània Aramon i Serra. Barcelona: Curial, 1979, vol. I, p. 181-204.
JULIÀ BALLBÈ, Josep; FERNÁNDEZ, Jordi F. . «Diego Ruiz, traductor modernista». A: Luis Pegenaute (ed.). La traducción en la Edad de Plata. Barcelona: PPU, 2001, p. 147-155.
Amb el suport de: