Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rovira i Virgili, Antoni
Rovira i Virgili, Antoni (Tarragona, 1882 – Perpinyà, 1949). Escriptor, historiador, periodista i polític. Especialitzat en política estrangera, col·laborà a la revista aliadòfila Ibèria (1915-1918), a La Veu de Catalunya i en altres periòdics, i fou editorialista de La Publicitat. El 1924 fundà la Revista de Catalunya, d’ambició europea, que dirigí fins al 1929. És autor d’una Història nacional de Catalunya (1922-1936, en set volums). El 1927 fundà i dirigí el diari vespertí La Nau, òrgan d’Acció Republicana de Catalunya, partit impulsat per ell. Fou diputat al Parlament, del qual fou president a l’exili. També confeccionà una gramàtica de la llengua catalana (1916) i un diccionari català-castellà i castellà-català (1923), basat en els treballs de Pompeu Fabra. Publicà llibres de proses (Teatre de la naturaiTeatre de la ciutat), un recull de poemes (La collita tardana) i el testimoni d’Els darrers dies de la Catalunya republicana. Esdevingueren famoses les versions que féu de dues obres nord-americanes emblemàtiques: La lletra vermella, de Hawthorne, i La crida del bosc, de Jack London. La primera es reedità amb esmenes el 1929, i posteriorment aparegué amb el títol de La lletra escarlata, més pròxim a l’original (The Scarlet Letter). Les dues traduccions, molt reeditades, foren dutes a terme a partir de les versions franceses. [Sílvia Coll-Vinent]
HAWTHORNE, Nathaniel. La lletra vermella. Barcelona: L’Avenç, 1910.
LONDON, Jack. La crida del bosc. Barcelona: La Rosa dels Vents, 1938.
Amb el suport de: