Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rovira i Tenas, Josep
Rovira i Tenas, Josep (Vic, 1915). Teòleg. Ordenat sacerdot a Pamplona el 1938, exercí el ministeri en diverses parròquies. Impulsà l’escoltisme al bisbat de Vic i fou un dels primers redactors de la Gran Enciclopèdia Catalana. Ha publicat llibres de temàtica cristiana, com Per una renovació de la parròquia(1961), Panorama de l’Església (1972), Jesús contra el sistema (1976) o Proses satàniques (1991). Ha traduït de l’anglès al català alguns títols d’espiritualitat, deCatherine de Hueck Doherty,Raimon Panikkar i Thomas Merton. [Ignasi Roviró]
DOHERTY, Catherine de Hueck. Pustínia. Espiritualitat cristiana de l'Orient per als homes occidentals. Barcelona: PAM, 1978.
PANIKKAR, Raimon . Benaurada senzillesa. El monjo (monachos) com a arquetipus universal. Barcelona: Llar del Llibre, 1988.
MERTON, Thomas. Pensaments en la solitud. Barcelona: Claret, 1994.
Amb el suport de: