Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rosselló i Ribera, Jeroni
Rosselló i Ribera, Jeroni (Palma, 1827-1902). Poeta i polític. Advocat de professió, fou un bon coneixedor de la literatura alemanya (sobretot Goethe i Schiller), que influí (juntament amb alguns romàntics anglesos i francesos) en la seva poesia, escrita en castellà i català. En les composicions en aquesta llengua, sovint premiades als Jocs Florals de Barcelona, mirà de reconstruir el llenguatge medieval; foren recollides a Lo joglar de Mallorca (1862). Donà a conèixer les antologies Poetas de las islas Baleares (1863) i Poetes balears. Segle XIX (1873). Lul·lista apassionat, projectà la publicació de tota l’obra catalana de Ramon Llull. El 1859 edità les Obras rimadas de Ramon Llull, en què incloïa, a més, una biografia, un comentari crític, un glossari de mots i alguns poemes apòcrifs. Col·laborà en revistes de Mallorca (Museo Balear, La Roqueta)i de Barcelona (Calendari Català, Lo Gai Saber), sobretot amb traduccions de Gottfried August Bürger, Victor Hugo, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Walter Scott i Luwdig Uhland. Al castellà, a Museo Balear, el 1876 hi traslladà la versió que Víctor Balaguer havia dut a terme de Coriolà, de Shakespeare. [Caterina Calafat / Joan Manuel Pérez]
HUGO, Victor. “La font i la mar” i “La tomba i la rosa”. Lo Gay Saber 2 (1879), p. 119.
UHLAND, Ludwig. “Amenaces”, “Mort felís”, “Lo rossinyol” i “La venjansa”. Lo Gay Saber 2 (1879), p. 144-145 i 208.
Amb el suport de: