Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rosselló i Pòrcel, Bartomeu
Rosselló i Pòrcel, Bartomeu (Palma, 1913 – el Brull, Osona, 1938). Poeta i assagista. Estudià el batxillerat a Palma, sota el mestratge de Gabriel Alomar, i filologia romànica a la Universitat de Barcelona, on féu amistat amb companys de lletres, especialment amb Salvador Espriu. El 1935 es traslladà a Madrid per cursar-hi el doctorat, estudis que hagué d’interrompre en esclatar la guerra. Col·laborà en revistes i diaris mallorquins (Luz y Vida, Almanac de les Lletres i El Dia) i del Principat (La Publicitat, Mirador i Quaderns de Poesia). Publicà Nou poemes (1933), Quadern de sonets (1934) i, ja pòstumament, Imitació del foc (1938), el seu llibre cabdal. El 1930 tingué cura d’una Antología de poetas mallorquines, traduïda al castellà en part per ell mateix. Al català només sortí a llum la versió d’El Prometeu mal encadenat, d’André Gide, empresa conjuntament, l’any 1932, amb la d’Història del soldat, de Charles-Ferdinand Ramuz, peça musicada per Igor Stravinsky que fou representada a Barcelona el 1935. Restaren inacabades altres traduccions: De supliciis i de signis de Ciceró (un encàrrec de Joan Estelrich per a la Fundació Bernat Metge), Pensées de Pascal i Souvenirs d’enfance et de jeunesse de Renan. El 2001 aparegué, en una edició facsímil i bilingüe, la versió incompleta de la narració medieval anònima Nicoleta i Aucassí, traslladada el 1933 per iniciativa del seu professor Joan Coromines; només en traduí els fragments en vers, perquè, dels fragments en prosa, havia d’ocupar-se’n Espriu. [Montserrat Bacardí]
GIDE, André. El Prometeu mal encadenat. Barcelona: 1937. (QL, 191)
Nicoleta i Aucassí. Ed. de Xavier Abraham i Pere Roselló Bover. Palma: Caixa de Balears, 2001.
Amb el suport de: