Facebook Twitter
Romeu, Joan (Girona?, 1340? – ?). Teòleg dominicà. Va estudiar en diversos convents de l’orde (Girona, Lleida, Barcelona) i segurament a París, d’on devia tornar cap a 1386. Probablement entre aquesta data i 1404, per inducció del mestre de Montesa Berenguer March, va traduir al català el comentari dels set salms penitencials del papa Innocenci III(Postil·la sobre los set psalms penitencials). Segons declaració de l’autor, es tracta d’una versió “de mot a mot (...) l’estil de l’actor seguint tota hora”, que aconsegueix equilibrar el literalisme amb l’adequació del text, i en la qual és perceptible la tendència a expandir en forma de paràfrasi, d’afegitó o de glossa tot allò que podria obscurir el sentit (per exemple, els cultismes sense equivalent patrimonial en català). [Josep Pujol]
MARTÍ I CASTELLÀ, Sadurní. “La traducció catalana medieval del Commentarium in septem psalmos poenitentiales d’Innocenci III. Edició i estudi”. Barcelona: UB, 1998. Tesi doctoral.
Amb el suport de: