Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bartrina i d’Aixemús, Francesc
Bartrina i d’Aixemús, Francesc (Reus, 1846 – Barcelona, 1917) Poeta. Publicà les primeres composicions al Diario de Reus i a l’Eco del Centro de Lectura i, després, a La Renaixença, a La Il·lustració Catalana o a L’Avenç. Les recollí en volums com Los cants del laletà (1860), Lo ramet de ginesta (1867) o Íntimes i quadrets (1886). Inserí diverses traduccions poètiques en publicacions periòdiques del moment. Des de peces de Roumieux de Bellcaire o de Mistral (amb fragments de Calendau, 1879, i de Nerto, 1884) i d’altres provençals (amb els quals mantingué una llarga relació) fins a una peça de Goethe o Longfellow (del qual inicià la traducció d’Evangelina). Igualment vers 1884-1886 traduí una sèrie de poemes de Aristotelis Valaoritis, poeta romàntic grec. Sembla que no ho féu directament del grec modern, sinó a partir de la traducció francesa del marquès Queux de Saint-Hilaire. Dos d’aquests poemes, publicats de primer a La Renaixença, foren reeditats a La Il·lustració Catalana, amb molts canvis en l’estil i l’ortografia, i afegint i retallant el text original. La traducció de Valaoritis s’emmarca en una època d’interès per la situació grega de final del xix, que es visualitza sobretot en Antoni Rubió i Lluch­, introductor de la cultura i la literatura neogregues a Catalunya. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
GOETHE, J. W. . “Lo ball dels morts: balada”. Lo Gay Saber (1868), p. 159.
ROUMIEUX, Lluís. “Los morts”. Lo Gay Saber (1868), p. 78.
GAUT, J. B.. “Cansó de Nadal”. La Renaixensa (1883), p. 409-410.
MISTRAL, Frederic. “La monja”. La Ilustració Catalana (30 abril 1884), p. 117-119.
REBOL, Joan. “L'ángel y l'infant”. La Renaixensa(1891), p. 551-552.
GRAS, Fèlix. “La cansó del Rey en Pere”. La Ilustració Catalana(15 gener 1893), p. 149-150.
QUEROL, Vicent W.. “En la mort d’un nen”. La Renaixensa (1893), p. 395.
LONGFELLOW, H. W.. “Salm de la vida”. La Renaixensa (1895), p. 454-455.
“Calendau. Poema provensal de Frederich Mistral (Traducció d’un fragment del cant primer)”. Calendari Català del any 1879. Barcelona: Joan Roca y Bros, 1878, p. 49-51.
VALAORITIS, Aristotelis. “Katsantonis”. La Renaixensa (1884), p. 126-127. [Reeditat a La Ilustració Catalana(1886), p. 150-151.]
VALAORITIS, Aristotelis. “Alegoria”. La Renaixensa (1884), p. 197-199.
VALAORITIS, Aristotelis. “La fugida”. La Renaixensa (1885), p. 302-304. [Reeditat a La Ilustració Catalana (1886), p. 371.]
VALAORITIS, Aristotelis. “L'arbre caygut”. La Renaixensa (1886), p. 28-32.
VALAORITIS, Aristotelis. “L'aparegut”. La Ilustració Catalana (1886), p. 99-102.
VALAORITIS, Aristotelis. “Astrapóyanos”. La Ilustració Catalana (1886), p. 150-151.
ARAMON I SERRA, Ramon. “Mirèioa Catalunya”. A: Estudis de llengua i literatura.Barcelona: IEC, 1997, p. 617-648.
CIPRÉS PALACÍN, Mª Ángeles. “Las traducciones catalanas del provenzal en la prensa del siglo xix”. Théleme. Revista Complutense de Estudios Franceses 17 (2002), p. 179-195.
GESTÍ BAUTISTA, Joaquim. “Traduccions catalanes de literatura neogrega (1881-2003)”. Quaderns. Revista de Traducció 11 (2004), p. 159-174.
Amb el suport de: