Facebook Twitter
Roig, Jaume (s. xiv). En documents de l’any 1352 és esmentat com a traductor al català d’un llibre àrab per al rei Pere III. [Josep Pujol]
RUBIÓ I LLUCH, Antoni. Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval. Barcelona: IEC, 1908-1921, vol. I, p. 163-164.
Amb el suport de: