Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Roig i Jalpí, Joan Gaspar
Roig i Jalpí, Joan Gaspar (Blanes, 1624 – Manresa, 1691). Eclesiàstic i historiador. Amb el títol de cronista reial per a la Corona d’Aragó, escriví nombrosos estudis i obres religioses. Avui és recordat sobretot per les falsificacions de textos historiogràfics: el Cronicó de Liberat (1669) i el Llibre de fets d’armes de Catalunya (1673-1675), atribuït durant molt de temps a Bernat Boades. Publicà l’any 1663 una traducció del castellà, amb afegits propis, d’una part del llibre del popular cartoixà Antonio de Molina Instrucción de sacerdotes (1608), amb el títol Modo per a complir amb l’obligació del reso del divinal ofici i celebració de l’inefable sacrifici de la missa. Deixà inèdita una traducció al castellà de la proposició del rei Martí a la cort de Perpinyà. [Pep Vila]
Modo per a cumplir ab la obligació del rezo del divinal offici y celebració del inefable sacrifici de la missa. Barcelona: Antoni Lacavalleria, 1663.
Amb el suport de: