Facebook Twitter
Roca, Francesc (s. xviii). Prevere, doctor i terciari dominicà. Va traduir del castellà al català Tresor per als vius i almoiner del purgatori, del dominic Jaime Barón Arias, llavors ja amb quatre edicions en castellà, la primera publicada a Saragossa l’any 1725. La traducció de Roca va esdevenir molt popular, sobretot entre els confrares del Roser, i va reimprimir-se nombroses vegades, potser les últimes els anys 1816, 1820 i 1822. El títol de l’obra, a partir d’un cert moment, va quedar transformat en Llibre del rosari de Nostra Senyora del Roser i tresor per los vius i per les ànimes del purgatori. [Àlvar Maduell]
BARÓN ARIAS, Jaime. Thresor per als vius y almoyner del purgatori. Barcelona: Joseph Giralt, 1733.
Amb el suport de: