Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Roca i Seguí, Guillem
Roca i Seguí, Guillem (Palma, 1742-1813). Poeta, narrador i dramaturg. Doctor en dret civil i canònic, exercí d’advocat. Fou un dels fundadors de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País i del Col·legi d’Advocats de Palma. Si bé en vida només publicà alguns poemes, és autor d’una obra, sobretot de caire satíric, important. El 1851 aparegué la Comèdia del misser miserable, un entremès que parodia La vida es sueño de Calderón de la Barca, i l’any següent, Romances per plorar rient o per riure plorant, tots dos llibres impresos com a anònims. Han romàs inèdits altres poemes, un parell de narracions parèmiques en prosa (emprades per Tomàs Aguiló i Cortès en la Rondaia de rondaies) i el recull Vàries faules escollides dels millors autors traduïdes en vers mallorquí, datades després del 1782: la majoria, versions molt lliures de les de Samaniego. Les faules també foren “editades” per Tomàs Aguiló, sense deixar constància de la procedència originària. Amb tot, Roca ha estat considerat un dels introductors de la faula neoclàssica en la literatura catalana. [Montserrat Morera]
Fábulas en vers malloqui per D. T. A. C., autor de la Rondaya de rondayes. Escritas en 1802. Palma: Trias, 1846.
MAS I VIVES, Joan. “L’obra catalana de Tomàs Aguiló i Cortès (1775-1865)”. Llengua & Literatura 5 (1992-1993), p. 215-238.
VALL I SOLAZ, Xavier. “La Fàbula jocosa de l’àguila i l’escarabat, de Guillem Roca i Seguí, i els seus precedents”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 27 (1993), p. 127-152.
Amb el suport de: