Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Robert, capità de brigants
Robert, capità de brigants (1863). Traducció manuscrita de traductor desconegut de Robert, chef de brigands de Jean-Henri-Ferdinand La Martelière. Pep Vila assenyala el significat cultural d'aquesta traducció, inspirada en Die Raüber de Friedrich Schiller, i la situa com a precursora del teatre romàntic als Països Catalans. Són diversos els elements que la converteixen en una fita: és una de les primeres manifestacions del drama romàntic i del melodrama als Països Catalans, dóna fe de l'arribada dels corrents teatrals europeus d'aleshores al Rosselló i transmet els ideals de progrés i de canvi social inherents al romanticisme liberal. El text de l'obra conté una gran quantitat de gal·licismes i de castellanismes; alguns rossellonismes indiquen la procedència nord-catalana del traductor. En prosa, la versió fou representada a Elna el 1863. Es conserva a la biblioteca del monestir de Sant Miquel de Cuixà. [Josep Gallart i Bau]
VILA, Pep. "Notes sobre el primer melodrama a Catalunya i al Rosselló (1863)". Revista de Catalunya 76 (1993), p. 143-152.
Amb el suport de: