Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rierola i Masferrer, Francesc
Rierola i Masferrer, Francesc (Manlleu, 1857 – Vic, 1908). Ausoni. Escriptor. Estudià dret a Barcelona, on exercí d’advocat i on visqué des del 1873. L’any 1898 es traslladà a Vic, en ser nomenat secretari de l’Ajuntament. Col·laborà en diversos diaris i revistes de l’època, tant de Barcelona com de Vic (La Renaixença, La Il·lustració Catalana, Lo Gai Saberi La Veu de Montserrat), i fou membre i dinamitzador del Círcol Literari de Vic. És autor del Dietari que aparegué immediatament després de la seva mort (1908), de la narració L’enramada (editada el 1932) i de diversos estudis, com el que segueix la petja de Sant Ignasi a Catalunya(1882). Entre d’altres textos, traduí René de Chateaubriand, el drama en un acte El Pater de Coppée i poemes diversos de Villiers de l’Isle-Adam. Sembla que també girà Atala de Chateaubriand. En una conferència inacabada sobre “Verdaguer”, que havia de llegir al Círcol Literari de Vic vers 1904 o 1905, hi apareixen petits fragments traduïts de diversos autors, com Leopardi, del qual traslladà en prosa “A se stesso”. D’altra banda, en una carta adreçada a Eusebi Molera, inclosa en les “Proses diverses” del final del Dietari, feia referència a la necessitat de traduir Evangelina de Longfellow i, de fer-ho de l’original anglès i no pas de la traducció francesa; hi revelava, a més, que ell només podia traduir del castellà o “d’altra de les llengües neollatines”. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
CHATEUBRIAND, François R. de.. “René”. Lo Gay Saber (1881), p. 108-110, 119-121, 130-132, 142-144 i 156-158.
PUIXKIN, A.. “Lo convidat de pedra”. La Renaixensa (1 novembre 1897).
PUIXKIN, A.. “La Russalka”. La Renaixensa (12 novembre 1897).
HUYSMANS, J. K. . “La Catedral”. La Renaixensa (24 febrer1899).
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM. “La celestial aventura”. La Renaixensa (3 juliol 1902).
COPPÉE, Francesc. El Pater (El pare nostre). Vic: Gazeta Montanyesa, 1907.
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM. “L’heroisme del Dr. Hallindonhill”. Gazeta Montanyesa 192 (12 octubre 1907).
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM. “L’amor suprem”. Fulletó de la Gazeta Montanyesa (28 i 31 octubre i 4, 6, 11 i 14 novembre 1908).
LEMONNIER, Camil. “Le mort”. Revista de Vich (març 1918), p. 45.
Amb el suport de: