Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Riera i Llorca, Vicenç
Riera i Llorca, Vicenç (Barcelona, 1903 – Pineda de Mar, 1991). Narrador, periodista i traductor. De formació autodidacta, va estudiar idiomes (llegia en anglès, francès i italià) i va exercir diverses professions: comptable, corrector, professor de català, traductor i redactor de L’Opinió —hi reescrivia les notícies que arribaven de l’estranger— o de La Rambla. A Mèxic, on va exiliar-se, va reprendre la feina de correcció de proves per a Ediciones Minerva, regentades per Avel·lí Artís, i va traduir-hi una dotzena de llibres —de l’anglès i el francès—, alguns sota els auspicis del Comité de Propaganda Interaliado. El 1944 Artís va iniciar la “Col·lecció Catalònia”, on va sortir a llum la seva reputada novel·la Tots tres surten per l’Ozama i la biografia Mossèn Cinto de Joan Moles, traslladada del castellà —sense que hi consti— i força resumida per Riera Llorca. Tampoc no figurava que fos el traductor de la primera edició catalana de l’assaig L’esperit de Catalunya de Josep Trueta, publicat en anglès el 1946. En el prefaci de l’edició barcelonina, del 1977, l’autor admetia el deute: “...l’excel·lent traducció catalana de Vicenç Riera i Llorca fou lleugerament revisada per mi abans que aparegués a Mèxic”. En aquest país Riera va col·laborar en nombroses revistes de l’exili, sobretot a La Nostra Revista —en va ser secretari de redacció— i a Pont Blau —director—, i va arrodonir els seus ingressos com a cap de redacció de la revista Confidencias i com a traductor en la secció de premsa de l’ambaixada britànica, durant disset anys (1952-1969). A recer d’aquestes feines i dels seus vincles amb el món editorial, va continuar traduint al castellà incomptables llibres —no sempre en va deixar constància—, a Mèxic i aquí, un cop retornat el 1969; entre els apareguts els darrers anys, podem esmentar obres de Henry James, David Lodge, Leonardo Sciascia o Oriana Fallaci. [Montserrat Bacardí]
MOLES, Joan. Mossèn Cinto. Mèxic: Minerva, 1945.
TRUETA, J.. L’esperit de Catalunya. Mèxic: Institució de Cultura Catalana, 1950.
El meu pas pel temps (1903-1939). Barcelona: Edicions 62, 1979.
Els exiliats catalans a Mèxic. Barcelona: Curial, 1994.
Amb el suport de: