Facebook Twitter
Ribot i Rius, Jordi (Barcelona, 1917-1981). Administratiu. Fill del pintor i dibuixant Josep Ribot i Calpe, de formació autodidacta, s’interessà per la geografia, la història, la música i la literatura, a més de l’excursionisme, que practicà regularment. Tal vegada per aquesta raó, juntament amb una irrefutable vocació científica, sentí una fonda atracció per l’obra de Jules Verne. Així, amb els coneixements rudimentaris de francès que li proporcionaven els estudis de comerç, en el tombant de la dècada dels cinquanta als seixanta es lliurà a traduir-ne la primera i la segona part d’una de les epopeies que més admirava. Acompanyà les versions amb nombroses notes que actualitzaven, segons els darrers descobriments de l’astronàutica, les intuïcions de Verne. [Montserrat Sanfeliu]
VERNE, Jules. De la terra a la lluna. Barcelona: Selecta, 1960.
VERNE, Jules. Al voltant de la lluna. Barcelona: Selecta, 1965.
Amb el suport de: