Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ribera i Maneja, Antoni
Ribera i Maneja, Antoni (Barcelona, 1873 – Madrid, 1956). Compositor i director d’orquestra. Col·laborà en diverses publicacions com a crític musical i contribuí decisivament en l’expansió de l’art de Wagner a Barcelona: inclogué les òperes del músic alemany en els seus concerts i publicà, en cooperació amb altres entusiastes wagnerians (Josep Lleonart, Joan Maragall, Salvador Vilaregut, Xavier Viura i Jeroni Zanné), la traducció al català de set obres de Wagner. Tot i que ja era conegut des de la dècada de 1880, la plena acceptació de Wagner a Barcelona per part de sectors intel·lectuals, artístics i burgesos es produí al voltant dels anys 1900-1913. El wagnerisme, identificat amb el modernisme i el catalanisme, simbolitzava, d’una banda, les idees progressistes procedents d’Europa i, de l’altra, enfortia la consciència d’un poble oprimit per l’anquilosament social, polític i cultural d’Espanya. En aquest context tant favorable, el 1901 Joaquim Pena i altres fidels seguidors del mestre fundaren l’Associació Wagneriana, amb el propòsit de difondre’n l’obra i de publicar l’edició per a cant i piano de les òperes traduïdes al català. Ribera, que acabava d’arribar d’Alemanya, on havia fet estudis wagnerians, en fou el director artístic de 1901 a 1904. Segons Miquel Lerín Vilardell, els anostraments de la Wagneriana incorrien en alguns rodolins o en significats poc coherents a causa de les necessitats del pentagrama. Aquesta reserva és compartida per Joan Maragall en comentar la primera traducció de l’Associació, El capvespre dels déus (1901), de Ribera i Zanné: la lectura en resulta dificultosa i no gaire agradable a conseqüència de l’estricta literalitat, inadequada en un text de concepció i sintaxi tan allunyades de l’esperit llatí; recomanava un trasllat més narratiu i entenedor, tot i que lloava la tasca dels intèrprets perquè donaven a conèixer la versificació i l’estil personal de Wagner. Altres crítiques de les traduccions de Ribera foren en general favorables: Artur Masriera (el 12 de gener de 1905, al Diario de Barcelona) en destacava el profund coneixement de Wagner, de la llengua alemanya i de la perfecta adaptació del català als accents i figuracions musicals; celebrava el fet que Ribera conservés els quartets i rodolins i li reconeixia la ingent tasca de divulgació del mestre alemany. A més de col·laborar en la versió d’algunes obres de Wagner, traduí al castellà diversos tractats de teoria musical (per a l’editorial Labor) i gairebé tot Wagner, de vegades amb el doctor Antonio Vallejo Nájera. Segons Alfonsina Janés, la casa B. Schott´s Söhne sembla que publicà catorze fragments de Die Meistersinger von Nürnberg, per a cant i piano, en català i castellà. Deixà inèdites diverses versions wagnerianes per a cant, en català i castellà, algunes incompletes: Tannhäuser, Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Parsifal, Rienzii Der Fliegende Holländer.
HUMPERDINCK, Engelbert. Ton i Guida. Barcelona: Joventut, 1901. [Amb Joan Maragall i Emili Tintorer]
WAGNER, Richard. El capvespre dels Déus.Barcelona: Associació Wagneriana, 1901. [Amb Geroni Zanné]
WAGNER, Richard. L’or del Rhin. Barcelona: Associació Wagneriana, 1902. [Amb Salvador Vilaregut]
WAGNER, Richard. La Walkyria.Barcelona: Associació Wagneriana, 1903. [Amb Xavier Viura]
WAGNER, Richard. Els mestres cantayres de Nurenberg.Barcelona: Joseph Cunill, 1904. [Amb Josep Lleonart]
WAGNER, Richard. L’holandès errant. Barcelona: Associació Wagneriana, 1904. [Amb Xavier Viura]
WAGNER, Richard. Tannhäuser y el torneig dels cantayres a la Wartburg. Barcelona: Joseph Cunill,1904. [Amb Josep Lleonart i Joan Maragall]
WAGNER, Richard. Tristany i Isolda. Barcelona: Joseph Cunill,1904. [Amb Joan Maragall]
WAGNER, Richard. Lohengrin. Palma: Bartolomé Rotger, 1905. [Amb Josep Lleonart]
BUJ I CASANOVA, Anna M. . Les traduccions de Wagner al català:La Walquiria”. Barcelona: UB, 2007. Tesi doctoral.
JANÉS I NADAL, Alfonsina. L’obra de Richard Wagner a Barcelona. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1983.
LERÍN VILARDELL, Miquel. “Introducció”. A: Wagner i Catalunya. Barcelona: Edicions del Cotal, 1983, p. 9-20.
MARAGALL, Joan. “Traducciones”. A: Notas críticas de literatura catalana. Barcelona: Sala Parés Llibreria, 1934, vol. XVIII, p. 114-115.
Amb el suport de: