Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ribera de Perpinyà, Pere
Ribera de Perpinyà, Pere (s. xiii). Segons notícies del segle xviii, cap a 1266 un no identificat Pere Ribera de Perpinyà va traduir del llatí al català les obres històriques de l’arquebisbe de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada. Hi ha, però, dubtes seriosos sobre la fiabilitat d’aquesta informació. D’altra banda, aquestes suposades traduccions perdudes no tenen res a veure amb les versions catalanes d’una adaptació llatina de la Historia de rebus Hispaniae de l’arquebisbe toledà. [Josep Pujol]
QUER, Pere. La història i genealogies d’Espanya. Una adaptació catalana medieval de la història hispànica. Barcelona: PAM, 2008.
Amb el suport de: