Facebook Twitter
Reixac, G. (Mallorca, s. xiv). Copista de l’únic manuscrit conservat de la traducció catalana de la Queste del saint Graal, tercera part de la Vulgata artúrica (Història del sant Graal), datat el 1380. Alguns estudiosos el consideren també l’autor de la traducció, per bé que els arguments a favor d’aquesta hipòtesi no són concloents. [Josep Pujol]
La versione catalana della Inchiesta del San Graal. Ed. de Vincenzo Crescini i Venanzio Todesco. Barcelona: IEC, 1917.
ADROHER, Miquel. “La Stòria del Sant Grasal, version franciscaine de la Queste del Saint Graal”. Boletín de laReal Academia de Buenas Letras de Barcelona 50 (2006), p. 77-119.
BOHIGAS, Pere. 1961. . “La Matière de Bretagne en Catalogne”. Bulletin Bibliographique de la Société Internationale Arthurienne 13 (1961), p. 81-98.
BRUMMER, Rudolf. “Algunes notes sobre la versió catalana gairebé oblidada de la Queste del Saint Graal. A: Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.). Miscel·lània Joan Fuster. Barcelona: PAM, 1989, I, p. 27-36.
MARTINES, Vicent. “La versión catalana de La queste del Saint Graal (16 de mayo de 1380)”. A: Luis Charlo Brea (ed.). Reflexiones sobre la traducción. Actas del Primer Encuentro Interdisciplinar “Teoría y Práctica de la Traducción”. Cadis: Universidad de Cádiz, 1994, p. 379-389.
Amb el suport de: