Facebook Twitter
Rei, Francesc (Mentui, Pallars Sobirà, segle xviii – Butsènit d’Urgell, 1810). Prevere i rector de Butsènit d’Urgell durant més de vint anys. Publicà Platicas sobre los evangelis de tots los diumenges, i festes anyals, en quatre volums, per suplir la manca de llibres de temàtica espiritual en català. Per fer els seus comentaris dominicals traduïa literalment a aquesta llengua nombrosos fragments de l’Evangeli, però la seva feina no pot considerar-se estrictament la d’un traductor, perquè intercalava consideracions personals entremig dels textos evangèlics. No traduïa de primer el fragment litúrgic corresponent a cada diumenge o festa i després el comentava, sinó que traducció i interpretació apareixen barrejades. En el pròleg considerava el castellà llengua estrangera, i per això poc coneguda. [Àlvar Maduell]
Platicas sobre los evangelis de tots los diumenges, y festas anyals. Barcelona: Carlos Gibert y Tuto, [1801].
Amb el suport de: