Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Rebull i Muntanyola, Daniel
Rebull i Muntanyola, Daniel (el Molar, Priorat, 1902 – Barcelona, 1983). Nolasc del Molar. Religiós caputxí, historiador, hel·lenista i llatinista. Fou ordenat sacerdot el 1926. Publicà nombrosos articles en diverses revistes, especialment a Estudis Franciscans, sobre temes històrics, literaris i d’espiritualitat, com també alguns reculls poètics. Preparà edicions de textos catalans antics. Traduí sant Joan Crisòstom per a la col·lecció de clàssics cristians de la biblioteca de La Paraula Cristiana. Col·laborà en la Bíblia de la Fundació Bíblica Catalana del 1968 amb la versió de l’Evangeli de sant Lluc i dels Fets dels Apòstols. Així mateix, s’encarregà de la traducció de diverses obres de Prudenci, aparegudes a la Fundació Bernat Metge entre 1979 i 1984. L’any 1989 s’inaugurà la col·lecció «Clàssics del Cristianisme» amb la traducció dels Escritsde sant Francesc d’Assís, que havia enllestit poc abans de morir. La mateixa col·lecció després donà a conèixer els trasllats de diverses obres de sant Jeroni i La vida en Crist de Nicolau Cabàsiles. Són dignes d’esment també la traducció i el comentari de l’Himne acatist a la Mare de Déu i l’excel·lent versió de la Batracomiomàquia (totes dues publicades en edicions restringides), mostra de la seva qualitat com a traductor i com a poeta. Deixà inèdites altres traduccions. [Joaquim Gestí / Joan Naspleda / Montserrat Franque]
JACOPONE DI TODI. Lloances, predics, sàtires i lletres. Barcelona: Barcino, 1930. [Amb Xavier d’Olot]
CRISÒSTOM, Sant Joan. Del sacerdoci. Barcelona: La Paraula Cristiana, 1933.
CAVAGNA, Josep. La litúrgia i la vida cristiana. Barcelona: Lluís Gili, 1935.
Regla i testament del seràfic pare sant Francesc. Barcelona: Editorial Franciscana, 1945.
Regla i testament del seràfic pare sant Francesc i constitucions dels frares menors caputxins. Barcelona: Editorial Franciscana, 1951.
Himne acatist a la Mare de Déu. Olot: Aubert, 1961.
FBC. Bíblia. Barcelona: Alpha, 1968, p. 1892-1940 i 1987-2029.
Batracomiomàquia. Olot: Aubert, 1976.
VORAGINE, Jacobus de. Llegenda àuria. Olot: [s.n.], 1976.
PRUDENCI. Prefaci. Llibre d’himnes de cada dia. Barcelona: 1979. (FBM, 207)
PRUDENCI. Natura de Déu. Origen del pecat. Combat espiritual. Barcelona: 1980. (FBM, 212)
PRUDENCI. Contra Símmac. Barcelona: 1983. (FBM, 222)
PRUDENCI. Llibre de les corones. Barcelona: 1984. (FBM, 229 i 230)
FRANCESC D’ASSÍS, Sant. Escrits. Barcelona: 1989. (CC, 1)
CABÀSILES, Nicolau. La vida en Crist. Barcelona: 1993. (CC, 42)
JERONI, sant. Homilies. Vides d’ermitans. Cartes. Barcelona: 1993. (CC, 36)
NOLASC DEL MOLAR. “Els clàssics greco-llatins en català”. Estudis Franciscans 32 (1924), p. 264-268.
NOLASC DEL MOLAR. “Àngel Guimera (1874-1924). Una versió catalana de la Divina Comèdia, pel Marquès de Balançó 1924”. Estudis Franciscans 32 (1925), p. 14-19.
NOLASC DEL MOLAR. “Saplana i Ginebreda traduint Boeci”. A: Annals 1977. Olot: Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1978, p. 9-23.
NOLASC DEL MOLAR. “Una traducció antiga del linum vitae de sant Bonaventura”. Estudios Franciscanos 79 (1978), p. 63-81.
VIDAL I PINELL, Ramon. “Nolasc Rebull, del Molar (1902-1983) personalitat fransciscana i polifacètica”. Estudios Franciscanos 85 (1984), p. 377-404.
Amb el suport de: