Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Ravetllat, Pere Màrtir
Ravetllat, Pere Màrtir (?-?). Redactor i col·laborador del Diari Català, de 1882 a 1883 estigué vinculat al Centre Català, com a vicepresident segon de la Secció de Ciències Morals i vocal primer de la Junta d’Administració. Al Diari Català donà a conèixer algunes traduccions de l’italià: sonets de Miquel Àngel Buanorroti i de Salvatore Rosa idos contes de Leopardi, la primera de les quals conté la nota següent de presentació: “Donem aquesta mostra dels escrits en prosa d’un dels més cèlebres poetes italians del nostre segle, no sols per la bellesa que en si té, sinó també per ser son autor, el precursor reconegut de les escoles pessimistes que tant priven avui en el món científic”. Aquestes rellevants versions leopardianes són les primeres publicades en català. També pot considerar-se la primera traducció de Puixkin la que aparegué al diari amb les inicials P. R., la primera escena de Mozart i Salieri.
LEOPARDI, G.. “Cántich del gall silvestre”. Diari Català12 (15 maig 1879).
PUIXKIN, A. S. . “Mozart y Salieri”. Diari Català 54 (26 juny 1879).
BUONARROTI, Michelangelo. “A Dante Aligheri”. Diari Català 197 (11 desembre 1879).
“Traducció d’un sonet de S. Rosa contra aquells que no’l creyan autor de las Sátiras”. Diari Català 197 (11 desembre 1879).
LEOPARDI, G.. “Diálech entre un follet y un gnomo”. Diari Català217 (1 gener 1880).
LLANAS, Manuel; PINYOL, Ramon. “Les traduccions en el Diari Catalá (1879-1881)”. Anuari Verdaguer 12 (2004), p. 81-90.
Amb el suport de: