Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Raurell i Ges, Frederic
Raurell i Ges, Frederic (Barcelona, 1930). Caputxí i biblista. Doctor en teologia i llicenciat en Sagrada Escriptura, estudià a Roma i a Jerusalem. És professor de la Bíblia a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l’Instituto Francescano di Spiritualià de Roma. Fou el coordinador de la traducció de la Bíblia(1968) de la Fundació Bíblica Catalana i hi traduí els llibres del Gènesi, Èxode, Levític, Nombres, Deuteronomi i Josuè. També ha col·laborat en la Bíblia catalana. Traducció interconfessional(1993). Ha estudiat, ha anotat, ha traduït i ha publicat en edicions bilingües quatre obres importants de la literatura jueva d’època hel·lenística i romana (coneguda com a literatura intertestamentària, pel fet que són del període en què s’acabà la redacció de l’Antic Testament i s’escriví el Nou): la Carta d’Arísteas (segles iii-iiaC), que narra les circumstàncies i les intencions de la versió de la Torà hebrea en llengua grega (Pentateuc) per a ús de les comunitats jueves de parla grega d’Alexandria; la Regla de la Comunitat de Qumran (segle iiaC), que descriu les normes de vida d’un grup jueu esseni, que se separà del judaisme oficial del Temple de Jerusalem i es retirà al desert de Judà mogut per ideals de llibertat espiritual, de pregària i d’estudi dels textos bíblics; el Testament de Job (segle iaC), relectura creativa del llibre de Job, el qual, just abans de morir, convoca els seus fills i els evoca els principals fets de la seva existència marcada per la recerca i el desafiament a Déu; i De vita contemplativa,del filòsof judeohel·lenístic Filó d’Alexandria (20 aC-50 dC), que exposa la vida dels terapeutes, comunitat dedicada al silenci, a la pregària i a l’estudi, establerta en un turó als afores de la ciutat d’Alexandria. Ha publicat també nombrosos estudis d’exegesi i hermenèutica bíbliques en català, italià, castellà i alemany, com també de divulgació, alguns dels quals han estat aplegats a Del text a l’existència (1980) i Mots sobre l’home (1984). [Joan Ferrer]
FBC.. Bíblia. Barcelona: Alpha, 1968.
Bíblia catalana. Traducció interconfessional. Barcelona: Claret, 1993.
Carta d’Arísteas. Barcelona: Alpha, 2002.
Regla de la Comunitat de Qumran. Barcelona: Alpha, 2004.
Testament de Job. Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya, 2005. [Amb Pattrizia Morelli]
FILÓ D’ALEXANDRIA. De vita contemplativa. Barcelona: PPU, 2006.
Amb el suport de: