Facebook Twitter
Pujol i Cofan, Jordi (Palafrugell, 1933). Escriptor. Va obtenir el títol de mestre de català a l’Escola de Bibliotecàries de Barcelona. El 1975 va traduir La tragèdia de Macbethde William Shakespeare. La mateixa dècada va acostar A revolta de Xenaro Mariñas del Valle (1973), Electra o La caiguda de les màscares de Marquerite Yourcenar i els Fastos infernals de Michel de Ghelderode (representada el maig de 1979 a Girona). Ja els anys noranta, va girar el Diari d’Anne Frank a partir d’una versió castellana, Desfarem la casa de Sebastián Junyent (1996) i L’hostalera de Carlo Goldoni (representada al Teatre de Palafrugell el maig de 1999). Totes aquestes darreres versions han romàs inèdites. [Annacris Mora i Figuera]
SHAKESPEARE, William. La tragèdia de Macbeth. Girona: Publicacions de Teatre Independent, 1975.
FÀBREGAS, Xavier. “Notes introductòries a les traduccions catalanes de Shakespeare”. A: Miscel.ània Aramon i Serra. Vol. 1. Barcelona: Curial, 1979, p. 181-204.
Amb el suport de: