Facebook Twitter
Pla i Agulló, Josep (Gerb, 1931 – Manresa, 1993). Catedràtic d’institut de llengua i literatura llatines. Havia estudiat teologia, dret i filosofia abans de doctorar-se a la Universitat de Barcelona, el 1986, amb la tesi L’obra poètica de Venanci Fortunat. Llibre primer. És coautor de diversos llibres de text de llengua i cultura llatines per a l’ensenyament secundari, publicats entre el 1989 i el 1991. És el responsable d’un volum de Poesies de Venanci Fortunat a la Fundació Bernat Metge, que inclou una introducció molt completa a aquest poeta del segle vi, la revisió del text, una bibliografia de les seves obres i la traducció, en prosa, dels dos primers llibres dels Carmina, amb un llenguatge clar i assequible. Segons Torné, estava previst que la publicació d’aquestes poesies ocupés set volums, però la manca de salut impedí a Pla d’enllestir-ne ni tan sols el segon. En morir, deixà algunes traduccions inèdites: la castellana dels Carmina de Venanci Fortunat, una part de la catalana d’aquesta mateixa obra en poesia i un fragment dels Tristia d’Ovidi. Aquestes dues traduccions poètiques, en dístics elegíacs, foren donades a conèixer per Torné el 1996. [Victòria Alsina]
FORTUNAT, Venanci. Poesies. Vol. 1: Llibres I i II. Barcelona: 1992. (FBM, 277)
TORNÉ TEIXIDÓ, Ramon. “Unes traduccions de Venanci Fortunat i Ovidi per Josep Pla Agulló”. Anuari de Filologia. Secció D. Studia Graeca et Latina 19, 7 (1996), p. 139-148.
Amb el suport de: