Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Badia i Gabarró, Alfred
Badia i Gabarró, Alfred (Barcelona, 1912-1994). Poeta, dramaturg i assagista. Es dedicà professionalment a la docència, la correcció i la traducció. Ultra algunes traduccions del francès i de l’anglès (sobretot, per a la col·lecció “Llibres del Nopal”, de l’editorial Ariel), les seves aportacions més importants són la traducció dels Sonets a Orfeu de Rainer Maria Rilke —Premi Crítica Serra d’Or de l’any 1981— i de dues antologies de poesia trobadoresca: una de general —Premi Crítica Serra d’Or de 1983— i una altra que recull només poemes escrits per autores femenines de la tradició occitana. En aquestes traduccions, publicades els darrers anys setanta i primers vuitanta, Badia dóna prioritat al manteniment dels trets formals de les composicions originals, tan exigents en el cas de la poesia trobadoresca, per sobre de la fidelitat lèxica, que, tot i així, és respectada al màxim possible. Per aquest motiu, en les notes sobre la traducció que apareixen en aquests volums i en els articles en què reflexiona sobre les dificultats que plantegen els originals i en els mecanismes emprats per recrear-los en llengua catalana, insisteix en l’ús del mot “versió”, amb preferència al de “traducció”. El 1984 publicà la traducció catalana de Narayama, obra del japonès Shichirô Fukazawa; una nota indica que, per desig de l’autor, la traducció és feta a partir de la versió francesa de Bernard Frank. [Jordi Mas i López]
TILLICH, Paul. Els fonaments trontollen. Barcelona: Ariel, 1967.
SYLVIA MARY, Sister. Nostàlgia del paradís. Barcelona: Ariel, 1968.
TILLICH, Paul. Amor, poder i justícia. Barcelona: Ariel, 1969.
TILLICH, Paul. La presència de l’etern. Barcelona: Ariel, 1970.
RILKE, Rainer Maria. Els sonets a Orfeu. Sant Boi de Llobregat: Edicions del Mall, 1979.
FUKAZAWA, Shichirô. Narayama. Barcelona: Proa, 1984.
BADIA, Lola (ed.). Poesia trobadoresca. Antologia. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Les trobairitz. Poetes occitanes del segle XII. Barcelona: La Sal, 1983.
«Nota del traductor». A: Les trobairitz. Poetes occitanes del segle XII.Barcelona: La Sal, 1983.
«Pròleg del traductor». A: Poesia trobadoresca. Antologia. Barcelona: Edicions 62, 1982, p. 17-19.
«Seixanta poemes trobadorescos dels segles XII i XIII en versió catalana». Quaderns de Traducció i Interpretació 3 (1983), p. 131-134.
«Els sonets a Orfeu i 81 poemes trobadorescos dels segles XII i XIII en versió catalana». Els Marges41 (febrer 1990), p. 83-85.
Amb el suport de: