Facebook Twitter
Accueil > Diccionari de la traducció catalana > López i Picó, Josep Maria
López i Picó, Josep Maria (Barcelona 1886-1959). Poeta, prosista i editor. Fundà La Revista (1915-1936) i la col·lecció de llibres del mateix nom. Autor d’un opuscle sobre Escriptors estrangers contemporanis (1918), com a traductor, acostà dues obres de l’anglès: Dels contes dits dues vegades, de Hawthorne, i If..., de Kipling. La primera fou publicada amb la precisió que era una “interpretació”: la versió catalana degué partir, doncs, d’una tercera llengua, molt probablement el francès; la segona s’edità acompanyada de l’original anglès i de la traducció francesa d’André Maurois, que també degué servir-li de punt de partida. La seva aportació més significativa fou la traducció de diversos fragments de Les mil i una nits: en publicà un recull de poemes el 1916 i un de narracions el 1920, el qual es reimprimí a la col·lecció “Quaderns Literaris”el 1934. A la nota preliminar del volum de 1920 tornava a invocar el mot “interpretació”; López-Picó degué traduir del francès. Les introduccions d’aquests volums —la del de 1934, una semblança del traductor signada per Josep Obiols— suggereixen que les versions catalanes foren empreses més aviat per proporcionar als lectors, sobretot als joves en el cas del volum en prosa, lectures que combinessin l’amenitat amb una llengua literària acurada de filiació noucentista. En conseqüència, potser cal valorar-les més en el context literari que buscar-hi una fidelitat estricta al contingut de l’original; Obiols es referia al volum de 1934 com d’una obra en prosa del poeta català, tot i tractar-se obertament d’una traducció. Com a autor líric, López-Picó féu un pas més enllà en aquesta direcció i en volums de poesia pròpia, com ara Temes (Exercicis de geografia lírica),creà poemes inspirats en tradicions llunyanes, la xinesa i la japonesa, que, construïts o no a partir d’un original en una altra llengua —un dels tres haikus inclosos, com a mínim, és una versió prou transparent d’un de Matsuo Bashô—, signà amb el seu nom. [Jordi Mas i López]
LÓPEZ-PICÓ, Josep Maria. L’infantament meravellós de Schahrazada. Interpretacions dels poemes deLes mil i una nits. Barcelona: La Revista, 1916.
LÓPEZ-PICÓ, Josep Maria. De les mil i una nits. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
HAWTHORNE, Nathaniel. Dels contes dits dues vegades. Barcelona: [1924]. (NE, 14)
KIPLING, Rudyard. If... Barcelona: Gráf. Bachs, 1969.
Avec le soutien de: