Facebook Twitter
Accueil > Diccionari de la traducció catalana > Llabrés i Martorell, Pere-Joan
Llabrés i Martorell, Pere-Joan (Inca, 1938 – Palma, 2006). Eclesiàstic i liturgista. Després dels estudis eclesiàstics al seminari de Mallorca, el 1962 es llicencià en teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana i s’especialitzà en litúrgia al Pontifici Institut de Sant Anselm de Roma. Retornat a Mallorca, li fou encarregada (amb l’assessorament de Francesc de B. Moll) la tasca de portar endavant la reforma litúrgica del Concili Vaticà II a la diòcesi, amb l’edició de tots els llibres litúrgics (missal, leccionaris i rituals), tasca que dugué a terme entre 1966 i 1990 i que comprèn també un Nou Testament (1987). Fou professor al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, canonge de la catedral de Mallorca i cap de redacció i director de les revistes Lluc i Comunicació. Publicà articles de caire històric i litúrgic i biografies de sants o beats mallorquins, amb una atenció especial a la figura de Ramon Llull, de qui traduí del llatí diverses obres teològiques aplegades en el volum Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. S’encarregà de l’adaptació als trets lingüístics baleàrics de la versió de la Bíblia Catalana Interconfessional (1994). [Joan Naspleda]
LLULL, Ramon. Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa. Barcelona: 2002. (CC, 91)
La fidelitat obstinada. Homenatge a Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Palma: Lleonard Muntaner, 2007.
Avec le soutien de: