Facebook Twitter
Leita i Graell, Joan (Barcelona, 1936). Filòsof i traductor. Havent estudiat filosofia i teologia a les universitats de Barcelona i d’Innsbruck, ingressà a la Companyia de Jesús l’any 1955, de la qual fou expulsat el 1971, arran de la publicació de L’antievangeli (autotraduït El antievangelio, 1973). El 1969 li havia estat concedit el premi Carles Cardó pel seu primer llibre, El fonament irreligiós de l’Església(1972, en castellà). Ha publicat altres assaigs de pensament religiós, com El sentit evangèlic del divorci (1973), El sexe fantàstic (1973), Anàlisi destructiva de la religió (1976), Estudi de l’Evangeli herètic(1982) o El budisme (1991). Traductor prolífic de nombroses llengües —sobretot del grec clàssic i de l’alemany— d’obres de gèneres diversos —filosofia, narrativa, història de l’art i literatura infantil—, la seva activitat sobresurt en l’àmbit de la filosofia, molt lligada a la col·lecció “Textos Filosòfics”, de primer sota el segell de Laia i després d’Edicions 62. Del grec clàssic ha traduït: la Psicologia, la Retòricai la Poètica d’Aristòtil, Enquiridió d’Epictet, Reflexionsde Marc Aureli, Teeteti Plató de Parmènides i El Banqueti Fedre de Plató; de l’alemany ha traslladat obres cabdals del pensament contemporani com La genealogia de la moral i La gaia ciència de Nietzsche, Encara una filosofia de la història de Herder, Fonamentació de la metafísica dels costums de Kant, Fenomenologia de l’esperit de Hegel,Sobre la quàdruple arrel del principi de raó suficient de Schopenhauer, Sociologia. Investigacions sobre les formes de la socialització de Georg Simmel, Els trets fonamentals de l’època contemporàniade Johann Gottlieb Fichte, Teoria pura del dretde Hans Kelsen i La interpretació dels somnis de Sigmund Freud. També ha dut a terme una intensa activitat traductora en el camp de la literatura infantil, per a editorials com Barcanova, Lumen o Pirene, a partir de l’alemany (Burny Bos, Christine Nöstlinger o Ingrid Schubert), de l’italià (Adela Turin) i del francès (Jules Verne); El pagès i els gorgnans i Mireia i els gorgnanssón versions adaptades de contes polonesos de Maria Konopnicka. Com a traductor de narrativa, cal esmentar una de les primeres obres de Peter Handke, la novel·la d’aparença policíaca El venedor ambulant. En aquest sentit, són més abundants les traduccions al castellà, sovint lligades a encàrrecs de l’editorial Carroggio: de l’alemany, La pasión del joven Werther. Goetz de Berlichningen. Fausto de Goethe (1980) o, de l’anglès, unes Obras selectas de Georges Bernard Shaw (1981) i unes Obras selectasdels germans Marx (1981), entre d’altres títols. [Ronald Puppo]
ARISTÒTIL. Psicologia. Barcelona, 1981. (TF, 4)
NIETZSCHE, Friedrich. La genealogia de la moral. Barcelona, 1981. (TF, 1)
HERDER, Johann Gotfried. Encara una filosofia de la història. Barcelona, 1983. (TF, 19)
HANDKE, Peter. El venedor ambulant. Barcelona: Laia, 1984.
KANT, Immanuel. Fonamentació de la metafísica dels costums. Barcelona, 1984. (TF, 33)
NIETZSCHE, Friedrich. La gaia ciència. Barcelona, 1984. (TF, 32)
FREUD, Sigmund. La interpretació dels somnis. Barcelona: Empúries, 1984-1985.
ARISTÒTIL. Retòrica. Poètica. Barcelona, 1985. (TF, 34)
HEGEL, W. F. . Fenomenologia de l’esperit. Barcelona, 1985. (TF, 35)
ECKE, Wolfgang. L’home dels pantalons grisos. Barcelona: Pirene, 1987.
GAMARRA, Pierre. Llegir: per què? El llibre i l’infant. Barcelona: Pirene, 1987.
MORGENSTERN, Susie i Aliyah. Cara i creu. Barcelona: Pirene, 1987.
SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre la quàdruple arrel del principi de raó suficient. Barcelona, 1987. (TF, 43)
STOYE, Rüdiger. Senyor Mik, senyor Mak, senyor Muk. Barcelona: Pirene, 1987.
BEER, Hans de. Petit ós polar, torna aviat! Barcelona: Lumen, 1988.
BOHDAL, Susi. El tresor de mel. Barcelona: Lumen, 1988.
KELSEN, Hans. Teoria pura del dret. Barcelona: Edicions 62, 1988.
NÖSTLINGER, Christine. Vola, borinot! Barcelona: Alfaguara, 1988.
SCHUBERT, Ingrid. La petita Sabatasses. Barcelona: Lumen, 1988.
SIMMEL, Georg. Sociologia. Iinvestigacions sobre les formes de la socialització. Barcelona: Edicions 62, 1988.
TURIN, Adela. Artur i Clementina. Barcelona: Lumen, 1988.
TURIN, Adela. Rosa caramel. Barcelona: Lumen, 1988.
BALLAZ, Jesús. La cova de l’estranger. Barcelona: Edelvives, 1989.
BOS, Burny. Ol·li el petit elefant. Barcelona: Lumen, 1989.
CROMPTON, Richard. El terrible Guillem. Barcelona: Aliorna, 1989.
SCHUBERT, Ingrid. El monstre de les maduixes. Barcelona: Lumen, 1989.
TURIN, Adela. Pomes i canons. Barcelona: Lumen, 1989.
PARMÈNIDES. Teetet. Plató. Barcelona, 1990. (TF, 55)
KONOPNICKA, Maria. El pagès i els gorgnans. Barcelona: Barcanova, 1991.
KONOPNICKA, Maria. Mireia i els gorgnans. Barcelona: Barcanova, 1991.
NÖSTLINGER, Christine. L’Ilse se n’ha anat. Barcelona: Alfaguara, 1991.
VERNE, Jules. La volta al món en 80 dies. Barcelona: Barcanova, 1991.
WITTE, Bernd. Walter Benjamin. Barcelona: Edicions 62, 1992.
VERNE, Jules. Al voltant de la lluna. Barcelona: Barcanova, 1993.
FICHTE, Johann Gottlieb. Els trets fonamentals de l’època contemporània. Barcelona, 1996. (TF, 72)
PLATÓ. El banquet. Fedre. Barcelona, 1997. (TF, 75)
EPICTET. Enquiridió/ Marc Aureli. Reflexions. Barcelona, 1983. (TF, 27)
Avec le soutien de: