Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Argenter i Giralt, Joan Albert
Argenter i Giralt, Joan Albert (Barcelona, 1947). Filòleg, lingüista i catedràtic d’universitat. President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1995. De 1986 a 1990 dirigí Límits, revista d’assaig i d’informació sobre les ciències del llenguatge. Com a traductor ha acostat al català obres en anglès, castellà, francès i italià. S’hi estrenà el 1969, traslladant de l’anglès La llengua en la humanitat, la nació i l’individud’Otto Jespersen; en el pròleg Francesc Vallverdú elogiava la inclusió d’exemples catalans en el text per tal de fer-lo més entenedor. El 1986 girà Regles i representacions de Noam Chomsky. Per a Límits traduí nombrosos articles sobre lingüística, els quals van contribuir a la dinamització de l’especialitat. Entre els autors traduïts al castellà destaquen lingüistes com Chomsky, de qui traduí Reflexiones sobre el lenguaje (1979), amb Josep M. Nadal; Georges Mounin, amb l’obra Saussure. Presentación y textos (1969); Roman Jakobson, amb Lingüística, poética, tiempo: conversaciones con Kristina Pomorka (1981); i el grup d’estructuralistes del Cercle de Praga, amb El Círculo de Praga (1972), un recull d’articles representatius de les seves aportacions. [Annacris Mora i Figuera]
JESPERSEN, Otto. La llengua en la humanitat, la nació i l’individu. Barcelona: Edicions 62, 1969.
CHOMSKY, Noam. Regles i representacions. Barcelona: Empúries, 1986.
ARGENTER GIRALT, Joan A. “Significació literal, significació social i traducció”. Quaderns de Traducció i Interpretació 3 (1983), p.135-142.
Amb el suport de: