Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Farnés i Badó, Sebastià
Farnés i Badó, Sebastià (Sant Feliu de Codines, 1874 – Barcelona, 1934).Advocat, taquígraf, escriptor i folklorista. Com a bibliotecari del Foment del Treball Nacional, traduí el sistema decimal de Brussel·les i l’aplicà per primer cop al país. Fou taquígraf oficial a l’Exposició Universal del 1888, fundador i animador de l’Institut Taquigràfic i autor de Diccionario según el método Garriga, Taquigrafía castellana i Taquigrafia catalana. Capdavanterde l’Orfeó Català, la Lliga de Catalunya i la Unió Catalanista, la seva ponència “La reivindicació del llenguatge en la ensenyança primària” (1891) fouun dels primers documents sobre l’aprenentatge en català a les escoles. Fundà L’Arc de Sant Martí, setmanari catalanista publicat a Sant Martí de Provençals (1884-1891), i col·laborà al Diari Català, La Renaixença i La Veu de Catalunya, entre d’altres. Edità rondalles, reculls i estudis de caràcter folklòric, com Narracions populars catalanes, que conegué una traducció d’Antoni Rubió i Lluch­ al castellà (1893),i Assaig de paremiologia comparada(1913), del qual només pogué donar a conèixer el primer volum (s’ha editat modernament en vuit, entre1992 i 1999).El 1892 publicà les narracions “Los dos vells” i “Petita brasa crema una casa”, de Tolstoi, dins els Contes i novel·les curtes, llibre que inaugurava la col·lecció “Novel·les Catalanes i Estrangeres” de La Renaixença. Aquest volum recull dos relats traduïts per Ernest Moliné i Brasés­ i quatre per Bonaventura Bassegoda­. Totes les traduccions sembla que procedien de les versions franceses que des del 1886 es publicaren a França i eren conegudes a Catalunya. També tragué a llum a la premsa algunes versions esparses de poesia popular: del bretó Toedor Botrel i de l’armeni Kamar Katiba. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
TOLSTOI, Lleó. Cuentos y novelas curtas. Barcelona: 1892. (NCE, I, p. 1-146.) [Amb Bonaventura Bassegoda i Ernest Moliné i Brasés]
KATIBA, Kamar. “La llibertat d’Armenia”. La Renaixensa (1896), p. 554.
BOUKAY, Maurici. “He cullit un llir”. Calendari Catalá pera l’any 1899. Barcelona: Joan Bta. Batlle, p. 167-168.
BOTREL, Teodor. “¡Dorm, reyet meu!”. Calendari Catalá pera l’any 1904. Barcelona: Joan Bta. Batlle, p. 133-134.
DURAN TORT, Carola. “La Renaixensa”, primera empresa editorial catalana. Barcelona: PAM,2001, p. 185-191.
Amb el suport de: