Facebook Twitter
Coste, Clara (Perpinyà, 1941). Professional de la banca. Ha col·laborat en les publicacions nord-catalanes Terres Catalanes i El Punt. Ha traduït del francès El mestre paranyer de qui fou el seu primer mestre d’escola. La traducció és més “una adaptació que no pas una traducció”, perquè restitueix l’obra a la llengua en què fou relatada. Amb tot, acarada a l’original, el segueix de ben a prop. [Josep Gallart i Bau]
TAURINYÀ, Alà. Souvenirs d’un vieux trappeur catalan / El mestre paranyer. [s.l.]: Els Amics de Vallestàvia, 1994.
Amb el suport de: