Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Costa i Borràs, Josep Domènech
Costa i Borràs, Josep Domènech (Vinaròs, 1805 – Tarragona, 1864). Eclesiàstic. Estudià al seminari de Tortosa i a la universitat de València, on obtingué els graus acadèmics majors en dret civil i canònic. Ordenat sacerdot el 1831, exercí l’ensenyament a la mateixa universitat de València. Per la seva actitud antiliberal acèrrima, durant la regència d’Espartero, del 1840 al 1843 fou apartat de l’ensenyament. Prengué possessió del bisbat de Lleida el 1848. El 1850 ja era bisbe de Barcelona i, el 1858, de Tarragona. Partidari de l’ús de la llengua catalana en la predicació i la catequesi, publicà el 1853 una versió catalana (a la dreta) i castellana (a l’esquerra) del Catecisme de la doctrina cristiana, que el mateix any declarà com a catecisme del bisbat de Barcelona i que es reimprimí sovint fins ben entrat el segle xx. Pòstumament, el 1866 i el 1867 s’editaren les seves Obras. [M. Àngels Verdaguer i Pajerols]
COSTA Y BORRÁS, José Domingo. Catecismo de la doctrina cristiana / Catecisme de la doctrina cristiana. Barcelona: Pablo Riera, 1853.
Amb el suport de: