Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Cervera i Bru, Antoni Maria
Cervera i Bru, Antoni Maria (Palma, 1779-1838). Gramàtic, comediògraf i poeta.Fraredel convent de Sant Francesc de Paula a Palma, sembla que, desprésde secularitzar-seel 1820,visquéa Amèrica finsal 1833,que tornà a Mallorca. Per contribuira la normalització de la llengua, escriví una Nue­va ortografía de la lengua mallorquina (1812) i una Gramática de la lengua mallorquina(inèdita). També és autor de diversos drames originals, com ara la comèdia en vers Divorci per força(1837), i d’alguns poemes continguts en un manuscrit de Poesies vàries en mallorquí. Sembla que féu nombroses traduccions de comèdies franceses i castellanesque s’han perdut, entre les quals Es metge a garrotadesi Estàtua fingida, de Molière, i Me’n vaig a Madrid, de Bretón de los Herreros.Segons Joaquim M. Bover, Cervera traduïa a partir del castellà, i, de fet, Joan Mas i Vives sospita que, en el cas d’Es metge a gar­ro­tades,se serví de l’adaptació de Moratín,El médico a palos. [Judit Fontcuberta]
BOVER, Joaquim M.. Biblioteca de escritores baleares. Barcelona / Sueca: Curial, 1976.
MAS I VIVES, Joan. El teatre a Mallorca a l'època romàntica. Barcelona: Curial / PAM, 1986.
MAS I VIVES, Joan. «El consum de teatre popular a Mallorca entre el 1860 i el 1890». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 52 (1996), p. 369-392.
Amb el suport de: