Facebook Twitter
Causse, David (França?, 1750?-1810?). Membre fundador de la Societat Maonesa (1778-1885), club cultural impulsat per ell i Joan Ramis. El 1785 Causse i dos altres membres estrangers d'aquest ateneu­ són declarats "absents per sempre" de Menorca. El 1779 hi va llegir una traducció en vers de la faula de Píram i Tisbe, probablement de l'original llatí del llibre quart de les Metamor­fosis d'Ovi­di; la versió, no localit­zada, havia de ser estatutàri­a­ment en català. El mateix any també hi va fer lectura d'un "Discurs sobre la filantro­pia". Amb Pere Ramis i Pere Creus van ser comissionats per l'entitat­ a fi de fer "la traduc­ció en menor­quí", no localitzada, de tres plecs d'uns Pr­incipis de les arts i les cièn­cies necessaris a una persona d’edu­ca­ció, anterior al 1779 i presu­mi­blement en anglès, origi­nal de Joseph Col­lins, personatge docu­men­tat a Menorca entre 1769 i 1780, jutge del tribunal del viceal­mirallat de l'illa, "comissari de revistes" i secre­tari del tinent-gover­nador James Johns­ton. Aquesta traducció podria estar relacionada amb el "Discurs sobre l’origen de ciències i arts" llegit per Joan Roig i Cardona a la Societat Maonesa el mateix 1779. [Vicent de Melchor]
HERNÁNDEZ SANZ, Francisco. "Una Sociedad de Cultura, es­tablecida en Mahón durante la segunda mitad del siglo xviii". Revista de Menorca 16 (1921), p. 253-294.
PAREDES, Maria. "Traductors i traduccions a la Menorca il·lustrada". A: Francisco Lafarga (ed.). La traducción en España (1750-1830). Lengua, literatura, cultura. Lleida: UdL, 1999, p. 79-89.
PONS, Antoni-Joan; SALORD, Josefina (eds.) . Registre de la Sociedat Maonesa. Maó: IME, 1991.
Amb el suport de: