Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Casanovas i Camprubí, Ignasi
Casanovas i Camprubí, Ignasi (Santpedor, 1872 - Barcelona, 1936). Religiós jesuïta, historiador i publicista. Després d’estudiar al Seminari de Vic, ingressà a la Companyia de Jesús. Juntament amb Eudald Serra creà el Foment de Pietat Catalana i, com una secció d’aquesta institució i amb el projecte de bastir un centre superior d’estudis eclesiàstics a Barcelona, fundà l’any 1923 la Biblioteca Balmes. En aquest marc també creà l’Obra del Sant Evangeli, que amb la participació dels biblistes catalans emprengué l’edició i la divulgació de la Bíblia amb el text de la traducció llatina de la Vulgata i de la traducció catalana. Els centres principals de la seva obra foren la publicació de les obres completes de Jaume Balmes en 33 volums i l’estudi Balmes, la seva vida, el seu temps, la seves obres,en tres toms; la “Biblioteca dels Exercicis Espirituals de Sant Ignasi de Loyola”, amb la biografia, el text i els comentaris, en 11 volums; i la publicació de documentació sobre Josep Finestres, dins la col·lecció de documents per a la història cultural de Catalunya en el Segle xviiide la Biblioteca Balmes. El 1933 traduí al castellà les Cartas pastorales de Torras i Bages (amb qui mantenia una fonda amistat). Morí assassinat en la revolució de 1936. [Joan Naspleda]
ARISTÒTIL. Poètica. Barcelona: Empori, 1907.
IGNASI DE LOYOLA, Sant. Cartes espirituals, escollides, anotades i traduïdes les llatines i italianes pel P. Ignasi Casanovas. Barcelona: FPC, 1936.
BATLLORI, Miquel. “El Pare Casanovas a favor de la llengua i de la cultura catalana”. A: Miscel·lània R. Aramon i Serra. Barcelona: Curial, 1979, p. 59-69.
BATLLORI, Miquel. “Ensayo biográfico”. A: Casanovas, Ignacio. Estéticas. Obras.Vol. I. Barcelona: Balmes, 1943, p. 1-227.
BATLLORI, Miquel. Balmes i Casanovas. Estudis biogràfics i doctrinals. Barcelona: Balmes, 1959.
Amb el suport de: