Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Carreras i Mas, Lluís
Carreras i Mas, Lluís (Sabadell, 1884 – Barcelona, 1955). Clergue, escriptor i pensador. Es va formar en el catalanisme eclesiàstic que neix amb el bisbe Torras i Bages i que evoluciona amb el noucentisme. Amic i confessor de Joaquim Folguera­, va ser, d’ençà dels anys deu, un dels grans renovadors del moviment litúrgic català, sobretot amb la publicació de l’Eucologi (1915), redactat conjuntament amb Frederic Clascar­ i Josep Tarré. Va col·laborar en un gran nombre de publicacions periòdiques i va dirigir revistes com Vida Cristiana, Cultura Cristiana, Reseña Eclesiástica i Revista Popular. És també l’iniciador de la gran empresa de traducció bíblica dels anys vint, la Fundació Bíblica Catalana, sufragada per Francesc Cambó (a instàncies del mateix Carreras). Va traduir, juntament amb el canonge Josep Maria Llovera­, la Sinopsi Evangèlica, en la versió grega establerta pel Pare Lagrange. L’any 1931 va ser delegat pel cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, per negociar amb el govern republicà les condicions d’un nou concordat. Exiliat a França durant la guerra civil, es va veure relegat en tornar a Catalunya. [Joaquim Sala-Sanahuja]
BAUDENOM, Léopold. Formació moral i religiosa de les noies. Barcelona: FPC, 1921.
Sinopsi Evangèlica. Barcelona: Editorial Alpha, 1927.
VIÑAS I CAMPS, Dolors. El doctor Lluís Carreras i Mas. En el centenari del seu naixement. Barcelona: PAM, 1985.
Amb el suport de: