Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Calveras i Santacana, Josep
Calveras i Santacana, Josep (Vilafranca del Penedès, 1890 – Sant Cugat del Vallès, 1964). Lingüista i teòleg, membre de la Companyia de Jesús. Abans de la guerra civil dugué a terme una tasca com a filòleg important i controvertida. Cal destacar-ne La reconstrucció del llenguatge literari català (1928) i Consultes de llenguatge (1933), a més de diversos articles publicats a l’anuari de l’Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, de la qual fou secretari del 1927 al 1936. Pel que fa a l’obra religiosa, se centrà en l’estudi dels Exercicis espiritualsde sant Ignasi: els traduí per primera i única vegada al català i, després de la guerra, en publicà diversos treballs d’erudició (alguns a la revista Manresa, de la qual fou director), fins a establir-ne l’edició crítica, apareguda pòstumament el 1969. En la versió catalana optà per algunes solucions lingüístiques no normatives, d’acord amb el seu concepte de llengua literària i de traducció, segons el qual havia maldat per “acostar-nos lo més possible al sentit i a la lletra de l’original”. El 1958 va traslladar al castellà una encíclica de Pius XII. [Eusebi Coromina]
Exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola. Barcelona: Foment de Pietat, 1930.
IGLÉSIAS, Narcís. Una revisió de Fabra, una crítica a la norma. L’obra lingüística de Josep Calveras. Girona: CCG Edicions, 2004.
Amb el suport de: