Facebook Twitter
Busquets, Pere (1400? – Sant Cugat del Vallès, 1470). Monjo benedictí. Va professar en els monestirs de Sant Feliu de Guíxols, Sant Benet de Bages i Sant Cugat del Vallès, d’on va ser abat. Segons el seu propi testimoni, va residir més de quinze anys a Itàlia. Mentre era monjo de Sant Feliu va traduir de l’italià al català dos tractats del dominicà pisà Domenico Cavalca: el Trattato della pazienza (Medicina del cor, ço és de la ira e de la paciència) i el Specchio della croce (Mirall de la creu). Aquest darrer va ser traslladat a instància de la reina Maria, muller del Magnànim, a partir d’un original dut de Nàpols per un monjo de Montserrat. Totes dues traduccions es caracteritzen per la fidelitat al model i, per contrast, pel recurs sistemàtic a la duplicació sinonímica. [Josep Pujol]
CAVALCA, Domenico. Mirall de la creu. Versió catalana del segle XV, per Pere Busquets. Ed. d’Annamaria Gallina. Barcelona: Barcino, 1967.
CORNAGLIOTII, Anna. “Els sirventesos de Domenico Cavalca en la traducció catalana de Pere Busquets”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes 15 (1987), p. 85-102.
Amb el suport de: