Facebook Twitter
Bonsenyor, Jafudà (Barcelona, s. xiii-1331/34?). Membre d’una influent família de metges jueus, va ocupar els càrrecs de metge i alfaquí —intèrpret d’àrab— del rei Jaume II, i en 1294 va ser nomenat secretari general per a la còpia i la redacció de documents en àrab a Barcelona. Per ordre d’aquest rei va confegir, entre 1291 i 1298, el recull de màximes morals Llibre de paraules e dits de savis e filòsofs. Segons que consta en un document de 1313, el mateix monarca va encomanar-li la traducció de l’àrab al català, no conservada, d’una part del tractat mèdic Kitab al-tasr|f d’Albucasis. [Josep Pujol]
CARDONER PLANAS, J.. “Nuevos datos acerca de Jafuda Bonsenyor”. Sefarad 4 (1944), p. 287-297.
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement. Barcelona / Palma: UB / UIB, 2001, p. 63 i 127.
Amb el suport de: