Facebook Twitter
Bonet, Joan Baptista (Olot, 1653-1694). Frare predicador i religiós observant de l’ordre de Nostra Senyora del Carme. El 1679 posà en català les Elegantiaede Paulo Manucio, traduïdes de la llengua toscana al castellà per Joan Llorenç Palmireno (1573) i refoses per Fernando Álvarez (1616). Bonet partí d’aquesta adaptació. La seva versió fou reeditada diverses vegades. També li ha estat atribuïda la traducció anònima del Magistral sobre la sintaxi del mestre Joan Torrella (1672), molt popular. [Pep Vila]
Las Elegancias de Paulo Manucio. Barcelona: Antoni Lacavalleria, 1679.
Amb el suport de: