Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Bofill i Fransí, Rafael M.
Bofill i Fransí, Rafael M. (Barcelona, 1924). Escriptor. Doctor en filosofia i lletres, és autor de nombrosos articles en revistes científiques i de llibres com Aportacions a la interpretació social de l’art català(1985), Monestir de Sant Cugat del Vallès(1994) o L’arquitectura nacional de Catalunya (1998). El 1958 traduí al castellà Historia del Egipto moderno, de Maxime Chrétien. Entre 1957 i 1972 desenvolupà una intensa activitat editorial a Alemanya i a Itàlia. Fou professor a l’Escola de Mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona de 1972 a 1989. Edità, el 1994, la traducció del poeta i crític Jaume Bofill i Ferro de les Converses amb Goethe, de J. P. Eckermann, “lleument retocada”, a fi i efecte de “donar-li una major agilitat i afinar-hi la concordança amb l’original alemany”. Dos anys després ell mateix traduí per primera vegada a la nostra llengua el Viatge a Itàlia de Goethe, servint-se d’un “català culte” que pretenia entroncar amb la tradició autòctona d’una parla “rica, dúctil i expressiva”. Aquesta versió meresqué el Premi Crítica Serra d’Or de 1997. [Montserrat Sanfeliu]
GOETHE, J. W. . Viatge a Itàlia. Barcelona: Columna, 1996.
Amb el suport de: