Facebook Twitter
Portada > Diccionari de la traducció catalana > Benvenist ben Benvenist
Benvenist ben Benvenist (s. xiii-xiv). Jueu de Saragossa, documentat en 1296 i 1306 com a traductor de llibres mèdics (potser un regiment de sanitat o un compendi de medicina pràctica) de l’àrab al català per al rei Jaume II. [Josep Pujol]
CIFUENTES I COMAMALA, Lluís. La ciència en català a l’edat mitjana i el renaixement. Barcelona / Palma: UB / UIB, 2001, p. 62-63, 94 i 103.
Amb el suport de: